ÚOCHB

Skupina Tomáše Kouby

Kryogenní elektronová mikroskopie
Core Facility
BIO cluster

O naší skupině

Laboratoř kryogenní elektronové mikroskopie (cryo-EM) se zabývá 3D strukturní analýzou bílkovin a jejich komplexů. Cryo-EM laboratoř proto úzce spolupracuje s biologickými skupinami ÚOCHB v oblasti strukturní biologie. Poskytujeme expertízu v oblasti přípravy cryo-EM vzorků a jejich charakterizace i ve sběru cryo-EM dat. Ve spolupráci se skupinou vysoce výkonného počítání provádíme 3D analýzu cryo-EM dat. V neposlední řadě poskytujeme expertízu při stavbě atomárních modelů analyzovaných bílkovin a jejich komplexů. Cryo-EM laboratoř se samostatně věnuje strukturní biologii virových a bakteriálních RNA polymeráz a jejich inhibitorů.

image